Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.::Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.::Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.

Szkoła Promująca Zdrowie

 

Witamy.

 

        Nasza szkoła od wielu lat podejmuje działania promujące zdrowie i bezpieczeństwo. Staramy się poprawić atmosferę panującą w szkole. Dążymy, aby cała społeczność podejmowała działania dla poprawy własnego samopoczucia i zdrowia, uczyła się jak zdrowiej i lepiej żyć. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania oraz szkolnego programu profilaktycznego. Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach z zakresu edukacji zdrowotnej  i realizują programy np: Czyste powietrze wokół nas, Lekki tornister, Nie pal, przy mnie proszę, Trzymaj formę, Zalecenia europejskiego kodeksu walki z rakiem, Bezpieczny przedszkolak itp. Wraz z uczniami realizują zadania prozdrowotne np: Śniadanie daje moc, Owoce w szkole, Szklanka mleka, Tydzień chleba, udział w spartakiadach międzyszkolny i organizacja spartakiady dzieci młodszych. Ponadto szkoła posiada dobrą bazę: salę gimnastyczną, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, boisko trawiaste. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, zdecydowaliśmy się przystąpić do sieci Szkół Promujących Zdrowie. Po przeprowadzeniu badań i określeniu problematycznych aspektów został sformułowany plan działań, którego celem będzie poprawa obecnej sytuacji. W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 podejmujemy działania związane z realizacją programu Szkoły Promującej Zdrowie i prosimy o przyłączenie się do naszych akcji, o których będziemy państwa na bieżąco informować.

Szkolny Koordynator Programu Szkoła Promująca Zdrowie

Alina Dymińska

Zespół Promujący Zdrowie

Anna Majchrzak,

Joanna Ściegienna,

Wiesława Zbróg

 

PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Opracował: Szkolny Koordynator Promocji Zdrowia - Alina Dymińska

 

W pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego 7 września, koordynator SzPZ korzystając z radiowęzła, zapoznał uczniów z wynikami ankiet i planem działań, który zaplanował Zespół Promujący Zdrowie, by niwelować w naszej placówce hałas i złe zachowania. Podczas zajęć i na lekcjach wychowawczych analizowano zachowania uczniów, wspólnie ustalono i podpisano kontrakty klasowe, regulaminy klasopracowni.  

                                                                 

Samorząd Uczniowski przygotował  skrzynkę „Poczta pomysłów”, do której uczniowie mogą wrzucać kartki z pomysłami na spędzanie wolnego czasu podczas trwania długich przerw. Znajduje się ona na parapecie okna, na parterze. Zostały tam również umieszczone tematyczne hasła, rymowanki np.: „Od hałasu boli głowa, więc dlatego o tym mowa”,  „Hałas jest mordercą wszelkich myśli”. Do końca miesiąca czekamy na pomysły dzieci i rodziców. Wykorzystamy je podczas naszych działań.

Z działaniami szkoły na pierwszym zebraniu dn. 18 września zostali również zapoznani rodzice. 

 

 

 

Na korytarzu szkolnym pojawiła się tablica informacyjna Szkoła Promująca Zdrowie wraz z logo.  Są na niej wiadomości dotyczące realizacji zadań w roku szkolnym 2017/2018, oraz umieszczane będą gazetki, ciekawostki oraz zadania na poszczególne miesiące. Uczniowie i rodzice na bieżąco będą mogli również czytać aktualne wiadomości  na stronie internetowej szkoły.

 

 

   W związku z VII Tygodniem Wychowania na tablicy informacyjnej umieszczono gazetkę pt. Alfabet dobrych manier. Pod każdą literą można poczytać o właściwym zachowaniu. Zostały również wyeksponowane książki dotyczące savoir-vivre’u. Ciekawe lektury chętni uczniowie mogą odnaleźć w bibliotece szkolnej. Zapraszamy do czytania.

 

Od września 2017r. w naszej szkole rozpoczęły funkcjonowanie strefy ciszy.   Zostały nią objęte cztery miejsca: przy bibliotece szkolnej, pokoju nauczycielskim, gabinecie  Dyrektora, na świetlicy- stołówce. Przebywający tam uczniowie powinni zachowywać się w odpowiedni sposób. Inni mogą w tych miejscach spędzić przerwę w ciszy i spokoju. Warunkiem przebywania w tej strefie jest respektowanie ustalonych zasad. W czasie przerw tutaj znajdują się te dzieci, które męczy zgiełk i hałas na korytarzu szkolnym. O zachowaniu spokoju i ciszy przypominają  umieszczone tabliczki.