Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.::Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.::Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.

INFO dla uczniów

 

 

       KONKURS FRAZEOLOGICZNY

 

 „ Rusz głową, zostań mistrzem słowa”

 

 

ORGANIZATOR:

·        Anna Popiel

ADRESACI:

·        Uczniowie klas IV - VI

 

JURY:

·        Anna Popiel

·        Anna Dzwonek

  

 CELE KONKURSU:

·        Podnoszenie sprawności językowej

·        Propagowanie kultury języka polskiego

·        Rozwijanie zainteresowań językiem polskim

·         Budzenie i rozwijanie zainteresowań językiem ojczystym

·         Wdrażanie uczniów do pracy samokształceniowej

 

REGULAMIN KONKURSU:

·        Rusz głową, zostań mistrzem słowa – konkurs frazeologiczny – ma charakter szkolny, indywidualny.

·        Komisja konkursowa przeprowadza eliminacje na poziomie klasowym i szkolnym. Chętni uczniowie klas 4-6 rozwiązują test opracowany przez organizatora konkursu.

·        Komisja po sprawdzeniu zestawów testowych wyłania spośród uczestników trzy osoby, które uzyskały najwyższą ilość punktów. Zwycięzcy na poziomie klasowym wezmą udział w etapie szkolnym.

·        Czas trwania II etapu konkursu - 45 min.

·        W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów w eliminacji szkolnej komisja samodzielnie przeprowadza dogrywkę.

·        Kwestie sporne rozstrzyga przewodniczący Jury.

 

ETAPY KONKURSY:

·        ETAP NA POZIOMIE KLASOWYM: marzec 2013

·        ETAP NA POZIOMIE SZKOLNYM: kwiecień 2013

 

ZAKRES MATERIAŁU:

·        Znajomość i rozpoznawanie podstawowych związków frazeologicznych.

 

ZALECANA LITERATURA:

·        Słowniki frazeologiczne języka polskiego, np. S. Skorupka Słownik frazeologiczny języka polskiego.

 

NAGRODY:

 Zwycięzcy konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody książkowe.